LOGISTICS CONSULTANT

LOGISTICS CONSULTANT

บริการให้คำปรึกษาในด้าน Logistics ครบวงจร" ปัจจุบันประเทศไทยมีความต้องการส่งออกและนำเข้าสินค้าต่างๆมากมาย มีเส้นทางการขนส่งให้เลือกใช้ตามความต้องการให้นักลงทุนได้ประโยชน์สูงสุด บริษัทของเรายินดีให้คำปรึกษา

เราบริการให้คำปรึกษากระบวนการนำเข้าและส่งออกทั้งหมด โดยเริ่มตั้งแต่การรับสินค้าที่หน้าโรงงาน
ขนส่งไปยังท่าเรือ พิธีการศุลกากรขาออก ขนส่งระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรขาเข้า
การใช้สิทธิ FTA (ลดภาษีต่างๆ)” ใบอนุญาตในการนำเข้าและส่งออก ขนส่งไปยังปลายทาง โดยเชื่อมต่อกระบวนการทั้งหมดนี้ ด้วย platform ต่างๆ

We provide consulting services for all import and export processes. All processes from the very beginning. Starting from receiving product right from the factory, transporting to the port, dealing with customs formalities for export, international transportation, customs formalities for import,
Exercising FTA Rights (Free Trade Area)”, import and export License, and transporting to destination. By connecting all these processes with various platforms.

เพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานที่ไหลลื่น เป็นระบบ ถูกต้องและแม่นยำ ช่วยลดภาระและความเสี่ยงในการดำเนินงานต่างๆ

In order to create a smooth, accurate, and systematic workflow. Reducing the burden and risk of various operations.

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านนำเข้าและส่งออกที่มีมายาวนาว ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญและทราบดีถึงปัญหาต่างๆ ที่ต้องพบเจอ ดังนั้น
เราจึงสามารถแนะนำให้ลูกค้าทราบถึงปัญหาและป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

With a long experience in importing and exporting. we have the expertise and are well aware of the various problems that might be encountered. Therefore “We are able to advise customers on issues and prevent problems before they occur quickly and efficiently.